Behandlinger / Meta-Sundhed / Hvad er en Meta-analyse

Hvad er en Meta-analyse

Hvad er en Meta-analyse

En METAanalyse giver dig på baggrund af dine symptomer og historik en præcis forklaring på hvorfor dine symptomer eller din sygdom er opstået – og hvad du kan gøre for at blive naturligt rask!
Analysen tager udgangspunkt i METAsundhed 1) teorierne der er baseret på evolution, naturlove og cellebiologi.
 
Forstå din sygdom med en METAanalyse:

METAsundhed forklarer at der er en forbindelse mellem sindet, hjernen, kroppen og den aktuelle livssituation – så det er først under en METAanalyse at indsigten opstår når disse forklaringer bliver konkrete på dit liv og hvad du har oplevet. En METAanalyse giver dig desuden altid en klar terapiplan, og derefter kan et METAsundhedsforløb (tilkøb af behandling) bidrage til at løse følelsesmæssige konflikter i dit liv så du bliver hurtigere rask.
 
Hvordan foregår en METAanalyse?

En METAanalyse varer ca. 1 time, og er en afklaring af sammenhængen imellem dit sygdomsforløb og begivenheder i dit liv, der kan have øget indflydelse på dit helbred og skabt dine symptomer. En METAanalyse er en erkendelsesproces, fremfor terapi eller behandling i traditionel forstand, og ender ud i en terapiplan for hvordan du kan aktivere den intelligente krop du har med sine egne selvhelbredende kræfter.

Du vil derfor:

Få ny indsigt

Blive bevidst om specifikke temaer der relaterer til din sygdom/dit symptom
Forstå hvorfor du har en kronisk sygdom eller hvorfor samme sygdom kommer igen
Sammensætte en konkret plan for at du får det bedre – helt naturligt
 
Starten på en sygdomsproces
 
Hver sygdomsproces starter med et uventet konfliktchok, som kan være en stærk følelsesmæssig hændelse af stor betydning for os.
 
Metaforisk kan man sige, at chokket ikke er forudsigeligt.
 
Det slår ned som et lyn fra en klar himmel. Det er normalt, at konfliktchokket påvirker personligheden, og det kan medføre, at man isolerer sig fra andre, fordi man ikke føler, at man kan eller vil tale om hændelsen.
 
Faktorer som definerer et konfliktchok:
 
U - er uventet
D - er følelsesmæssigt stærkt; dramatisk
I  - medfører isolation fra andre mennesker
N - man har ikke nogen strategi ; nul løsning
 
Konfliktchokket påvirker hjernen i samme øjeblik, som det indtræffer. 
 
Det kan ses som ringformationer på en CT-scanning
 
Vi tror at det, som skaber ringene, er frekvensforandringer i det område i hjernen, som påvirkes af chokket.
 
Når man tænker på, at hjernen fordeler information, styrer og forbinder hele vores krop, er det ikke så underligt, at der kommer et lynnedslag et bestemt sted i hjernen, når man oplever en chokerende konflikt. "Tordenvejret" spreder sig ned i gennem kroppen gennem nervebanerne med fokus på præcis de organer, som er forbundet med det ramte sted i hjernen. Med andre ord: ændres frekvensen i en del af hjernen, ændres også informationen til det organ eller det væv, som styres af den del.
 
Processen løber stimulant på alle niveauer - organ, hjerne og psyke - fra pg med konfliktchokøjeblikket til konflikten er løst, og healingen er fuldbyrdet.
 
Miracle - Clarity of body and mind | Buevej 2, 5874 Hesselager  | Tlf.: +45 41 88 83 00