Behandlinger / Meta-Sundhed

Meta-Sundhed

Den metamedicinske diagnosemodel er baseret på og udviklet på baggrund af Dr. Ryke Geerd Hamers oprindelige teorier, som han kaldte "The New Medicine", den nye medicin.
 
Doktor Hamers søn, Dirk Hamer, blev skudt, da han var 17 år gammel og døde i sin fars arme. Det var et stort chok og en traumatisk hændelse for faderen. Dette skete i 1978, og Dr. Hamer opdagede 6 måneder senere, at han havde testikel-cancer; han, som havde været rask hele sit liv. I egenskab af den læge han var, begyndte han at undersøge muligheden for en sammenhæng mellem testikelcanceren og hans søns død. For at undersøge den sammenhæng besøgte han en konsultation for kvinder med æggestokcancer og spurgte patienterne om deres personlige historie. Han så æggestokkene som kvinders modstykke til mænds testikler og gik ud fra, at det ville være nemmere at interviewe kvinder end mænd. Dr. Hamer ville finde ud af, om de havde været udsat for en specifik chokerende oplevelse på et tidspunkt inden for de sidste to år, inden de fandt ud af, at de havde æggestokcancer. Han fandt ud af, at alle uventet havde mistet en nærtstående.
 
Efter at have set denne sammenhæng begyndte Dr. Hamer at undersøge de bagvedliggende fakta hos forskellige cancerpatienter. Efter 20 års forskning og efter at have truffet over 31.000 patienter kunne han konstatere, at svære sygdomme starter med et konfliktchok, som vi er helt uforberedte på. Det sidstnævnte er vigtigt, for den biologiske sygdomsproces starter ikke, hvis vi er forberedte på tragiske hændelser. De sygdomme, som konfliktchokket fører til, er ikke naturens fejltagelser, som man skulle tro, men derimod har de alle biologisk mening.
 
I dag bliver METAsundhed videreudviklet af læger, terapeuter og forskere fra hele verden. IMMA – The international meta-medicine association.

Når du hører eller læser om principperne i METAsundhed, vil du med det samme se hvordan du selv, samt dine medmennesker, bevæger sig igennem alle de stadier, METAsundheds modellen beskriver – uden undtagelse! Kroppens intelligens opfører sig nemlig ens i os alle sammen.

METAsundhed bygger på naturlove, som giver logiske forklaringer på kroppens biologiske adfærd. Kroppen, med dens celler, forsøger hele tiden at hjælpe os ved, at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer vi står i.

Kroppen skelner ikke mellem konkrete/praktiske problemer og følelsesmæssige problemer. Det gør METAsundhed til gengæld, da dette værktøj hjælper med at oversætte tanker og følelser til cellebiologi.
Miracle - Clarity of body and mind | Buevej 2, 5874 Hesselager  | Tlf.: +45 41 88 83 00