Behandlinger / Meta-Sundhed / Starten på en sygdomsproces

Starten på en sygdomsproces

Starten på en sygdomsproces

Hver sygdomsproces starter med et uventet konfliktchok, som kan være en stærk følelsesmæssig hændelse af stor betydning for os.

Metaforisk kan man sige, at chokket ikke er forudsigeligt.

Det slår ned som et lyn fra en klar himmel. Det er normalt, at konfliktchokket påvirker personligheden, og det kan medføre, at man isolerer sig fra andre, fordi man ikke føler, at man kan eller vil tale om hændelsen.

Faktorer som definerer et konfliktchok:

U - er uventet
D - er følelsesmæssigt stærkt; dramatisk
I - medfører isolation fra andre mennesker
N - man har ikke nogen strategi ; nul løsning

Konfliktchokket påvirker hjernen i samme øjeblik, som det indtræffer.

Det kan ses som ringformationer på en CT-scanning

Vi tror at det, som skaber ringene, er frekvensforandringer i det område i hjernen, som påvirkes af chokket.

Når man tænker på, at hjernen fordeler information, styrer og forbinder hele vores krop, er det ikke så underligt, at der kommer et lynnedslag et bestemt sted i hjernen, når man oplever en chokerende konflikt. "Tordenvejret" spreder sig ned i gennem kroppen gennem nervebanerne med fokus på præcis de organer, som er forbundet med det ramte sted i hjernen. Med andre ord: ændres frekvensen i en del af hjernen, ændres også informationen til det organ eller det væv, som styres af den del.

Processen løber stimulant på alle niveauer - organ, hjerne og psyke - fra pg med konfliktchokøjeblikket til konflikten er løst, og healingen er fuldbyrdet.
Miracle - Clarity of body and mind | Buevej 2, 5874 Hesselager  | Tlf.: +45 41 88 83 00